Kontakt

Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
15-007 Białystok, ul. Warszawska 50

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Andrzej Proniewski prof. UwB
redaktor naczelny
Tel. 85 740 44 74

Wsparcie techniczne

ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk